Aspecten van het landschap: kaartmateriaal en achtergronden

Aspecten van het landschap: kaartmateriaal en achtergronden Aspecten van het landschap: kaartmateriaal en achtergronden Aspecten van het landschap: kaartmateriaal en achtergronden Aspecten van het landschap: kaartmateriaal en achtergronden

In veel beroepen speelt kaartmateriaal een rol: cartograaf, planoloog, historicus, landschapsarchitect, geoloog, historisch geograaf, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, etc. In deze workshop maken leerlingen kennis met allerlei kaartmateriaal op officiële (overheids-) websites: historische kaarten, bestemmingsplankaarten, hoogtekaarten, natuurwaardenkaarten. Ze maken kennis met de achtergronden van dit kaartmateriaal: geschiedenis, waterbeheersing, elektranet, gezondheid, beleid, belangen en inspraak. Een workshop in meerdere delen, geschikt voor HAVO en VWO leerlingen van de middelbare school, als ééndaagse workshop of meerdaagse workshop.

Advies nodig voor een huis of project? Neem contact op