Ruimte voor ruimte Green Award

Ruimte voor ruimte Green Award Ruimte voor ruimte Green Award Ruimte voor ruimte Green Award Ruimte voor ruimte Green Award

Het plan betreft een ruimte-voor-ruimte regeling in de Provincie Utrecht, waarbij drie nieuwe woningen worden gerealiseerd waar nu een groot aantal stallen staat, behorend bij een naoorlogse boerderij. Belangrijk –voor mij- is dat het ontwerp verankerd is in de (jonge) geschiedenis van het landschap en van de boerderij, een goed kader als voorwaarde voor duurzaamheid. De duurzaamheid van het project bestaat verder in de eerste plaats uit de grotere biodiversiteit die het gevolg is van de nieuwe opzet voor water en groen, aansluitend bij het landschap. Daarnaast is het plan door de totale opzet en de architectuur een eerbetoon aan het naoorlogse boerenbedrijf, waarbij mooi is dat het omliggend perceel behorend bij de boerderij agrarisch blijft. Het architectonisch ontwerp was door de oriëntatie van het plan en met de grote glasvlakken een uitdaging binnen de context van de wedstrijd.

Trias Enegetica
De woning is door consequent toepassen van de Trias Energetica zo energiezuinig mogelijk gemaakt, zodat zelfs zonder de toepassing van PV panelen een EPC van 0,3 kan worden gehaald.
1. Beperking energiegebruik: zeer goede isolatie, een vraaggestuurd ventilatiesysteem met WarmteTerugWinning en warmteterugwinning van het douchewater.
2. Duurzame energiebronnen: Een lucht-water warmtepomp systeem, voorverwarmd door zonnecollectoren, zorgt voor warm tapwater en verwarming, koeling kan met hetzelfde systeem plaats vinden in de zomer.
3. Zo efficiënt mogelijk gebruiken van fossiele energie: Zonnecollectoren en de lucht/water warmtebron werken samen efficiënter dan de verbranding van fossiele brandstoffen.

Voor dit resultaat heb ik samengewerkt met de volgende partijen:
Ideevorming en EPC:
Duinwijck technisch adviesbureau - Otto Pasker en Wolfgang Okken
Ventilatie en warmtepompen:
Orcon en General - Madelon Voorhoeve en Rob Maas
Enthousiasmering:
IDET Informatiecentrum Duurzame Energie Technieken - Martin Kleintunte

Advies nodig voor een huis of project? Neem contact op